Đề thi VIOEDU lớp 1 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi VIOEDU lớp 1 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi VIOEDU lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 – 2024


  • Bé hơn, dấu <. Lớn hơn, dấu >. Bằng nhau, dấu =
  • Các số 7, 8, 9
  • Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
  • Các số 4, 5, 6
  • Chữ p, y, n, m

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 1 VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 1 VÒNG 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

……………

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 1 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0936.128.126 (Zalo – Cô Cúc)

About admin