Đề thi Vioedu lớp 1 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 1 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 – 2024

  • Các số 7, 8, 9
  • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
  • Bé hơn, dấu <. Lớn hơn, dấu >. Bằng nhau, dấu =
  • kh – nh – th
  • Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

Đề thi VIOEDU lớp 1 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 1 Vòng 5  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 1 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin