Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Cấu tạo các số đến 100
  • Số hạng – Tổng
  • Hơn kém nhau bao nhiêu
  • Từ chỉ sự vật

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 1 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 1 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Số 38 gồm …..3…. và ….8…. đơn vị

Câu 2: Chọn đáp án đúng:

Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số giống nhau?

a/ 2 số                   b/ 3 số                  c/ 4 số                   d/ 5 số

Hướng dẫn Có 4 số: 22; 44; 66; 88

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số có hai chữ số giống nhau lớn hơn 77 và nhỏ hơn 99 là 88

Câu 4: Bạn hãy số thích hợp vào ô trống:

Kết quả của phép tính 27 – 5 là một số gồm 2 chục và 2 đơn vị.

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Có bao nhiêu số có hai chữ số được viết từ các chữ số 1, 2, 4?

a/ 8 số                   b/ 7 số                  c/ 9 số                   d/ 6 số

Hướng dẫn

Các số có 2 chữ số viết được từ các chữ số 1, 2, 4 là: 11; 12; 14; 21; 22; 24; 41; 42; 44.

Vậy có 9 số thoả mãn đề bài.

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin