Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 – Trạng nguyên Tiếng Việt 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024


  • Số hạng – Tổng
  • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)
  • Bài toán về ít hơn
  • Phân biệt âm g/gh

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 10 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Có hai đội công nhân. Đội thứ nhất có 12 công nhân. Đội thứ hai có ít hơn đội thứ nhất 3 công nhân. Hỏi đội thứ hai có nhiều hay ít hơn 10 công nhân?

a/ Nhiều hơn                            b/ Ít hơn

Hướng dẫn

Đội thứ hai có số công nhân là: 12 – 3 = 9 (công nhân)

Vì 9 < 10 nên đội thứ hai có ít hơn 10 công nhân.

Câu 2: Cho phép tính 2 + 10 + 11 + 12 + 13 = 48. Phép tính trên có bao nhiêu số hạng?

a/ 2 số hạng.                             b/ 3 số hạng.                            c/ 5 số hạng.

Câu 3: Một sợi dây bị cắt đi 49cm thì còn dài 7cm. Hỏi trước khi cắt, sợi dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

a/ 42cm.                b/ 54cm.               c/ 56cm.               d/ 55cm.

Câu 4: 68 là tổng của 60 và bao nhiêu?

a/ 8                       b/ 6                       c/ 18                     d/ 7

Câu 5: Tính: 24 + 35 = ……59…..

Câu 6: Em hãy chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

Con …………..(gái/ ghái)…….. con đứa.

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin