Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024


  • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)
  • Lít
  • Bài toán về thêm một số đơn vị
  • Phân biệt âm ch/tr

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 2 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

VIOEDU lớp 2 Vòng 11 cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 9: 100 – 6 = ? . Số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 92                     b/ 94                     c/ 95                     d/ 96

Câu 10: Em hãy chọn âm thích hợp điền vào các chỗ trống để được từ đúng.

……..(a/ tr;  b/ ch)…..anh …..(a/tr;   b/ ch)….ấp

Câu 11: Một lọ hoa có tất cả 4 bông hoa hồng và 10 bông hoa cúc. Hiền cắm thêm vào lọ 7 bông hoa hồng. Hỏi loại hoa nào trong lọ có nhiều hơn?

a/ Hoa cúc.                     b/ Hoa hồng.

Hướng dẫn

Số bông hồng lúc sau là: 4 + 7 = 11 (bông)

Vì 11 > 10 nên trong lọ hoa hồng nhiều hơn.

Câu 12: Em hãy chọn từ có tiếng bắt đầu bằng âm ch hoặc tr thích hợp điền vào chỗ trống.

Con …..(a/ trỏ;     b/ chỏ) là kí hiệu di chuyển quanh mà hình máy tính theo sự điều khiển chuột của người dùng.

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin