Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024


  • So sánh các số đến 100
  • Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng
  • Bài toán về bớt một số đơn vị
  • Phân biệt âm r/d/gi

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 2 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

VIOEDU lớp 2 Vòng 12 cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 2: Cho các số 59, 34, 25 và một dấu cộng (+), một dấu (=).

Đâu là phép tính đúng trong các đáp án dưới đây?

a/ 25 + 59 = 34                        b/ 59 + 34 = 25              c/ 59 = 34 + 25

Câu 3: Số lớn hơn 41 là: …………

          a/ 62                     b/ 38                     c/ 19

Câu 4: Minh có 11 chiếc bút mùa, Minh đã dùng hết 7 chiếc bút chì màu.

Số bút chì màu Minh còn lại là: ………………….(chiếc bút)

Phép tính thích hợp để điền vào ô trống là:

a/ 11 – 7 = 4.                 b/ 11 – 7 = 6.                 c/ 11 – 7 = 5.

Câu 5: Em hãy chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống:

……………… thích

a/ rải                     b/ dải                    c/ giải

Câu 6: Dãy số nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần?

a/ 72, 98, 41                   b/ 41, 72, 98                  c/ 98, 72, 41                   d/ 98, 41, 72

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin