Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 2 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • So sánh các số đến 100
  • Số bị trừ – số trừ – hiệu
  • Tia số. Số liền trước. Số liền sau.
  • Từ chỉ hoạt động

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 2 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 2  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024

Câu 1: Số liền trước của 76 là 75

Câu 2: Chọn đáp án đúng:

Số liền sau của 9 bằng:

a/ 9                       b/ 8                       c/ 10                     d/ 11

Câu 3: Nhận xét nào dưới đây đúng?

a/ 40 là số liền trước của 41.  b/ 41 là số liền trước của 40

c/ 40 là số liền trước của 39      d/ 39 là số liền trước của 41.

Câu 4: Số liền sau của 89 là: ……..

Điền 90

Câu 5: Số liền sau của 59 là ……

Điền 60

Câu 6: Số liền trước của 1 là: ………….

Điền 0

Câu 7: Số liền trước của 99 là: ………….

Điền 98

Câu 8: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Tính nhẩm: 60 – 30 ta được kết quả là:

a/ 40                     b/ 50                     c/ 60                     d/ 30

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin