Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Các bài toán cấu tạo số
  • Giải bài toán có lời văn về số hạng – tổng
  • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
  • Từ chỉ đặc điểm

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 3 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 3 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

…………………

 Câu 7: Từ hai chữ số 2; 8 ta có thể lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số?

a/ 1 số                   b/ 2 số         c/ 3 số         d/ 4 số (22; 28; 82; 88)

Câu 8: Có bao nhiêu số có hai chữ số giống nhau?

Trả lời: Có …..9…. số có hai chữ số giống nhau: (11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99)

Câu 9: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà nếu ta bớt đi 8 ở chữ số hàng chục và bớt đi 4 ở chữ số hàng đơn vị thì số đó vẫn lớn hơn số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau?

Trả lời: ……..số.

a/ 4 số                   b/ 5 số                  c/ 6 số                   d/ 7 số

Hướng dẫn

Số nhỏ nhất có 2 chữ số là: 10. Suy ra số đó lớn hơn 10.

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99, vậy số lớn nhất bằng: 99 – 84 = 15.

Các số thoả mãn là: 11; 12; 13; 14; 15.

Vậy có 5 số thoả mãn đề bài.

………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin