Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Giải bài toán có lời văn về số bị trừ-số trừ – hiệu
  • Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
  • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
  • Câu giới thiệu: “Ai(con gì? cái gì?) là gì?”

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 4 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 4 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 13 – 7 = ……….6

Câu 2: Cho phép tính: 14 – 7. Kết quả của phép tính trên được đọc là:

a/ Bảy                  b/ Chín                 c/ Tám

Câu 3: Cho phép tính: 12 – 3.

Phép tính trên có kết quả là: …..9….

Câu 4: Kết quả phép tính 14 – 9 là 5 hay 6?

a/ 6                                 b/ 5

Câu 5: Năm anh Hoa 11 tuổi. Thu kém Hoa 4 tuổi. Năm nay Thu …11 – 4 = 7…..tuổi.

a/ 6                        b/ 7                      c/ 15

Câu 6: Huy được mẹ mua cho 15 quyển vở. Học kì I, Huy đã sử dụng hết 9 quyển vở. Huy còn lại …15 – 9 = 6……quyển vở.

a/ 6                       b/ 7                       c/ 8                       d/ 9

Câu 7: Một cửa hàng bán được 20 cái bánh trong buổi sáng và buổi chiều. Biết buổi sáng bán được 9 cái bánh, hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu cái bánh?

Trả lời: Buổi chiều cửa hàng bán được …….20 – 9 = 11…… cái bánh.

…………………

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin