Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Tia số. Số liền trước. Số liền sau
  • Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20.
  • Lập phép tính đúng
  • Hơn kém nhau bao nhiêu
  • Câu nêu hoạt động: “Ai (con gì? cái gì?) làm gì?”

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 5  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024

………………….

Câu 11: Trên tia số, mỗi số (khác 0) …….(1) ….. các số bên phải và …….(2)….. các số bên trái nó.

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống:

a/ (1) – lớn hơn; (2) – lớn hơn           b/ (1) – bé hơn; (2) – lớn hơn         

c/ (1) – lớn hơn; (2) – bé hơn             d/ (1) – bé hơn; (2) – bé hơn

Câu 12: Trên tia số, số nhỏ nhất là: ……….

Câu 13: Số nào vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 12?

Trả lời: Số …11…..

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin