Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Các bài toán cấu tạo số
  • Số bị trừ – số trừ – hiệu
  • Bài toán về thêm một số đơn vị
  • Câu nêu đặc điểm: “Ai (con gì?cái gì?) thế nào?”

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 6 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 6 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Hồng có 5 chiếc kẹp nơ. Lan cho Hồng thêm 7 chiếc kẹp nơ. Khi đó tất cả số chiếc kẹp nơ Hồng có nhiều hơn hay ít hơn 13 chiếc kẹp nơ?

a/ Nhiều hơn                   b/ Ít hơn    

Hướng dẫn

Số kẹp nơ Hồng có khi đó là: 5 + 7 = 12 (chiếc) < 13

Câu 2:  Câu nào dưới đây nói về màu sắc của hoa đào?

a/ Hoa đào màu hồng tươi              b/ Hoa đào nở vào dịp Tết.

c/ Hoa đào được trồng trong vườn.

Câu 3: Kết quả của phép tính: 48 – 23 là: ….25…

Câu 4: Số 71 có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn hay lớn hơn chữ số hàng chục?

a/ Nhỏ hơn                    b/ Lớn hơn

Câu 5: Một phép trừ có số bị trừ là 65 và số trừ là 24 thì có hiệu là: 65 – 24 = 41.

Điền 41

……………

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin