Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
  • Giải bài toán có lời văn về số hạng – tổng
  • Tóm tắt bài toán
  • Viết hoa tên riêng

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 8  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

…………………..

Câu 2: Em hãy cho biết tên riêng sau cần sửa lại cách viết ở tiếng nào cho đúng?

Phạm Khánh ngọc

a/ ngọc                 b/ Phạm                c/ Khánh

Câu 3: Trong các cách viết sau, cách nào viết đúng tên riêng?

a/ Nguyễn Hà vy   b/ nguyễn hà vy    c/ Nguyễn hà vy    d/ Nguyễn Hà Vy

Câu 4: Cho bài toán: “Trong hộp có 8 cái bút. Bình cho thêm vào hộp 4 cái bút. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bút trong hộp?”

Hoàn thành tóm tắt của bài toán:

Có: ……8…….cái bút.

Thêm: …4…….. cái bút

Có tất cả: … cái bút?

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin