Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 2 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 – Trạng nguyên Tiếng Việt 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Cấu tạo các số đến 100
  • Bài toán về nhiều hơn
  • Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Lập phép tính đúng
  • Dấu chấm

Đề thi VIOEDU lớp 2 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 2 Vòng 9  cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Trên đĩa có 3 quả táo. Trong rỏ có nhiều hơn trên đĩa 8 quả táo.

Vậy trong rổ có số táo nhiều hơn hay ít hơn 12 quả táo?

a/ Nhiều hơn                            b/ ít hơn

Câu 2: Chữ số hàng chục của 30 là:

a/ 0                       b/ 3                       c/ 1                       d/ 2

Câu 3: Em hãy điền dấu câu thích hợp vào ô trống để hoàn thành câu văn sau:

Đây là trường học .

…………………..

Câu 6: Xe thứ nhất chở được 14 thùng hàng. Xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 3 thùng hàng. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng hàng?

a/ 3 thùng hàng               b/ 11 thùng hàng            c/ 17 thùng hàng 

Hướng dẫn

          Thùng hai

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống :

Cho các số 12, 8, 20.

Hoàn thành phép tính đúng sau: …..12….. + 8 = ……20…..

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

 

About admin