Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

VIOEDU lớp 3 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN:


 • Chủ điểm 1: Điểm ở giữa
 • Chủ điểm 2: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Chủ điểm 3: Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
 • Chủ điểm 4: Các số có bốn chữ số. Số 10 000
 • Chủ điểm 5: So sánh các số trong phạm vi 10 000
 • Chủ điểm 6: Phép cộng trong phạm vi 10 000
 • Chủ điểm 7: Phép trừ trong phạm vi 10 000

……………

BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU 3 MÔN TOÁN

……………….

Câu 22: Thỏ và Rùa thi chạy từ điểm xuất phát A đến điểm đích B. Sau 15 phút Thỏ dừng lại đùa nghịch tại điểm C cách A một khoảng 120m. Rùa chậm hơn Thỏ và đang ở điểm D cách C một khoảng 50m.

Biết bốn điểm A, B, C, D đều nằm trên một đường thẳng và AB = 200m.

Khẳng định sai trong những khẳng định dưới đây:

a/ Rùa cách B một khoảng 130m

b/ Rùa đang ở giữa hai điểm xuất phát A và điểm dừng của Thỏ

          c/ Rùa đang ở giữa điểm dừng của Thỏ và điểm đích B

c/ Thỏ đang dừng tại điểm là điểm ở giữa điểm xuất phát A và điểm đích B

Hướng dẫn                  D             C

A|——————|————-|——————-|B

Rùa             Thỏ

Rùa cách A là: 120 – 50 = 70 (m)

Rùa cách B là: 200 – 70 = 130 (m)

Câu 23: Cho bốn điểm  A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng, trong đó hai điểm B, C là hai điểm ở giữa A và D. Cho AB = 80cm, BC = 30cm, CD = 50cm và C là điểm ở giữa A và B thì độ dài đoạn AD = ……………cm

Hướng dẫn

A       C       B       D

Độ dài đoạn AC là: 80 – 30 = 50 (cm)

Độ dài đạon AD là: 50 + 50 = 100 (cm)

Điền 100.

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP QUẬN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT:


 • Thiên nhiên tươi đẹp
 • Gắn kết yêu thương
 • Quà tặng cuộc sống
 • Từ so sánh
 • Sự vật so sánh
 • Đặc điểm so sánh
 • Ôn tập câu “Ai là gì?”, “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?”
 • Ôn tập câu “Ở đâu?”, “Vì sao?”, “Khi nào?”
 • Ôn tập câu “Như thế nào?”, “Để làm gì?”, “Bằng gì?”
 • Điền vào tờ giấy in sẵn/ điện báo
 • Viết thông báo hay bảng tin ngắn.

………………

Câu 1:                                              Các em nhỏ và cụ già

 1. Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.
 2. Bỗng các em dừng lại khi nhìn thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Trông cụ thật mệt mỏi, cặp mắt lộ rõ vẻ u sầu.

– Chuyện gì xảy ra với ông cụ thế nhỉ? –Một em trai hỏi.

Đám trẻ tiếp lời, bàn tán sôi nổi:

– Chắc là cụ bị ốm?

– Hay là cụ đánh mất cái gì?

– Chúng mình thử hỏi xem đi!

 1. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi:

– Thưa cụ, chúng cháu có thể giúp gì cụ không ạ?

Cụ già thở nặng nhọc, nhưng đôi mắt ánh lên những tia ấm áp.

Cảm ơn các cháu. Nhưng các cháu không giúp ông được đâu.

 1. Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

– Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.

Đám trẻ lặng đi. Các em nhìn cụ già đầy thương cảm.

Một lát sau, xe buýt đến. giúp ông cụ lên xe rồi, các em còn đứng nhìn theo xe mãi mới ra về.

Theo XU-KHÔM-LIN-XKI

(Tiếng Việt 3, 1995)

1.1- Từ bài đọc trên em hãy cho biết cụ già có chuyện gì buồn?

a/ Bà lão nhà ông bị ốm nặng và khó qua khỏi.

b/ Bà lão nhà ông mới qua đời.

c/ Ông bị ốm phải đi viện.

1.2 – Các bạn nhỏ dừng lại để làm gì?

a/ để hỏi thăm một cụ già đang bị lạc đường

b/ để hỏi thăm một cụ già đang buồn bã

c/ để hỏi thăm một cụ già đánh mất đồ

d/ để hỏi thăm một cụ già đang bị ốm

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN TIẾNG ANH:

 • Chủ điểm 1: Point between two points, midpoint of line segment
 • Chủ điểm 2: Center, radius diameter of a circle
 • Chủ điểm 3: Perimeter of triangle, quadrilateral

…………..

CHỦ ĐIỂM 1: POINT BETWEEN TWO POINTS, MIDPOINT OF LINE SEGMENT

Câu 1: The library is 504m away from Anna’s house, Anna’s house is 935m away from Jack’s house. How far is the library from Jack’s house if the library is between Anna’s house and Jack’s house.

Thư viện cách nhà Anna 504m, nhà Anna cách nhà Jack 935m. Hỏi từ thư viện đến nhà Jack là bao nhiêu mét biết thư viện nằm giữa nhà Anna và nhà Jack.

Answer: ……….m

Hướng dẫn

Từ nhà Jack đến thư viện dài là: 935 – 504 = 431 (m)

Điền 431

Câu 2. Know that I is the midpoint of AB and AB = 20cm. Then the length of AI is:

Biết rằng I là trung điểm của AB và AB = 20cm. Thì độ dài của AI là: …

a/ 10cm                b/ 30cm                c/ 40cm                 d/ 20cm

Hướng dẫn

Độ dài của AI là: 20 : 2 = 10 (cm)

……………

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Quận năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin