Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Danh sách các chủ điểm ôn đề thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 3 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 3 cấp Thành Phố năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Thành Phố năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Thành Phố năm 2023 - 2024 có đáp án


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN:


 1. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 000
 2. PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000
 3. TÌM CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000
 4. LÀM QUEN VỚI GÓC
 5. GÓC VUÔNG. GÓC KHÔNG VUÔNG
 6. CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC
 7. CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG
 8. SUY LUẬN THEO LOGIC
 9. SUY LUẬN THEO QUY LUẬT

……………

BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU 3 MÔN TOÁN

……………….

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 000

Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Bạn Hoài đố các bạn: 2020 + 2023 bằng bao nhiêu?

Bạn Vân trả lời: 2020 + 2023 = 4043.

Bạn Thu trả lời: 2020 + 2023 = 4223

Theo em bạn nào trả lời đúng?

a/ Bạn Vân           b/ Bạn Thu

Câu 2: Kết quả của phép tính: 3 816 + 2 235 là …..

Điền 6051

………………

Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một xí nghiệp ngày thứ nhất sản xuất được 1270 thùng mì, ngày thứ hai sản xuất nhiều hơn ngày thứ nhất 162 thùng mì. Hỏi cả hai ngày xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu thùng mì?

a/ 2378 thùng       b/ 2704 thùng                 c/ 2702 thùng     

Hướng dẫn

Ngày thứ hai sản xuất được số thùng mì là: 1270 + 162 = 1432 (thùng)

Cả hai ngày xí nghiệp đó sản xuất được số thùng mì là:

1270 + 1432 = 2702 (thùng)

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG VIỆT:


CHỦ ĐỀ 1: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

 • Mở rộng vốn từ: Đất nước
 • Mở rộng vốn từ: Thành thị nông thôn
 • Mở rộng vốn từ: Truyền thống
 • Mở rộng vốn từ: Lễ hội

CHỦ ĐỀ 2: SO SÁNH

 • Từ so sánh
 • Sự vật so sánh
 • Đặc điểm so sánh

CHỦ ĐỀ 3: CÁC KIỂU CÂU

 • Câu kể
 • Câu cảm
 • Câu khiến

CHỦ ĐỀ 4: VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN

 • Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân

CHỦ ĐỀ 5: PHÂN BIỆT CÁC VẦN UÊNH/ÊNH, UÊCH/ÊCH; IÊNG/ YÊN/ IÊN,  UÔN/ UÔNG, ƯƠN/ ƯƠNG; ƯƠC/ƯƠT, IM/ IÊM

 • Phân biệt vần: uênh/ênh, uêch/êch
 • Phân biệt vần: iêng/ yên/ iên,  uôn/ uông, ươn/ ương
 • Phân biệt vần: ươc/ươt, im/ iêm

………………

CHỦ ĐỀ 1: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

Câu 1: Em hãy sắp xếp các từ ngữ dưới đây để tạo thành câu ca dao hợp lí:

Ba Đình trăm trận xông pha

Đinh Công đánh giặc, nước nhà vẻ vang.

Câu 2: Em hãy chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành bài ca dao sau:

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tìnhthủy chung.

Trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau, câu nào không nói về truyền thống đoàn kết?

a/ Lá lành đùm lá rách.             b/ Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

c/ Góp gió thành bão.               d/ Học khôn đến chết, học nết đến già.

Câu 3: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu:

Nghỉ hè, em về quê thăm ông bà và được chứng kiến hội thi thả diều ở đây. Trên bãi cỏ rộng sau đê, mọi người cùng nhau mang diều đến để dự thi. Sau tiếng còi của trọng tài, những chiều diều lần lượt cất cánh. Có người chớp cái đã cho diều lên cao tít, có người thì chật vật  mãi mới đưa được diều lên. Sau một hồi thi đấu, diều của ai cao nhất và trụ lại đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Cuộc thi diễn ra không quá đồ sộ, hoành tráng nhưng rất vui vẻ và ý nghĩa.

(Nguồn Internet)

Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau:

Cuộc thi thả diều rất (đồ sộ/ vui vẻ) và (hoành tráng/ ý nghĩa).

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 3 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin