Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024


  • Bảng chia 7
  • Bảng nhân 7
  • Ôn tập gấp lên/giảm đi một số lần
  • Unit fractions
  • Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 3 Vòng 11 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 1: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Kết quả của phép tính:

7 × 8 = …56….

63 : 7 = …9….

Câu 2: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Nhà Minh có 2 tầng. Chung cư cạnh nhà Minh có 16 tầng. Vậy số tầng của chung cư gấp …..8…..lần số tầng nhà Minh.

Hướng dẫn

Số tầng chung cư gấp số tầng nhà Minh số lần là: 16 : 2 = 8 (lần)

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

14 ngày bằng ……2…..tuần.

Hướng dẫn: 14 ngày bằng số tuần là: 14 : 7 = 2 (tuần)

Câu 4: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

………… = 56

a/ 7 × 4                 b/ 7 × 3                 c/ 7 × 5                 d/ 7 × 8

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Tổ Một có 8 bạn nam và 4 bạn nữ. Hỏi số bạn nam gấp mấy lần số bạn nữ trong tổ?

a/  1/2                       b/ 3                       c/ 2             

Hướng dẫn

Số bạn nam gấp số bạn nữ số lần là: 8 : 4 = 2 (lần)

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 3 vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 13 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin