Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024


  • Bảng nhân 8
  • Bảng chia 8
  • Milimeter, gam, milliliter
  • Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ
  • Từ trái nghĩa

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 3 Vòng 12 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………..

Câu 61: Em hãy chọn từ trái nghĩa với từ in đậm trong mỗi câu để điền vào chỗ trống:

hèn nhát, ấm áp, lười biếng

a/ Cô Tấm rất chăm chỉ còn cám thì ………lười biếng………….

b/ Thấy Thánh Gióng dũng cảm, mạnh mẽ, kẻ địch ……..hèn nhát……. khiếp sợ kéo nhau bỏ chạy.

c/ Thằng Hùng nghĩ, nếu mà trời cứ giá rét như này, thì thật khó để ra ruộng. Nhưng may thay, ngày hôm sau, thời tiết đã trở nên …………..ấm áp……….. hơn nhiều.

Câu 62: Em hãy chọn từ trái nghĩa với “tăng”:

a/ tiến                    b/ nhẹ                             c/ giảm

…………………….

Câu 74. A bag of candy weighs 258g. How many grams do 3 bags of such sweets weigh?

Một túi kẹo nặng 258g. Hỏi 3 túi kẹo như thế nặng bao nhiêu gam?

a/ 774g                 b/ 674g                 c/ 894g                 d/ 794g

Hướng dẫn

3 túi kẹo như thế nặng số gam là: 258 × 3 = 774 (g)

Câu 75. Choose the correct answer to fill in the blank: 435g × 2 …… 1kg – 150g

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống: 870g …>… 850g

a/ <                       b/ >                      c/ =                       d/ incomparable

………………….

Câu 93:1 bó hoa có 8 bông. Vậy 64 bông hoa thì chia được mấy bó như thế?

a/ 8 bó                  b/ 7 bó                  c/ 10 bó                d/ 9 bó

Hướng dẫn

64 bông chia được số bó là: 64 : 8 = 8 (bó)

Câu 94:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng

………24….. : 8 = 3

………………….

Để xem tiếp Vioedu lớp 3 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 13 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin