Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).

Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN:

  • Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
  • Ôn tập bảng nhân 2, bảng chia 2
  • Ôn tập đo lường

PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Câu 1: Hãy chọn đáp án để điền vào chỗ trống:

982 – 289 = …….

a/ 693                            b/ 703                            c/ 593

Câu 2: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.

500 – 100 = …….

Điền 400

Câu 3: Bạn hãy kéo các đáp án thích hợp vào ô trống.

Danh sách đáp án
Tổng của 540 và 135 là 675
Hiệu của 720 và 123 là 597 593

Câu 4: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.

2 × 5 = ……………

Điền 10

……….

Câu 9: Phép tính nào dưới đây đúng?

a/ 16 : 2 = 5          b/ 16 : 2 = 6                   c/ 16 : 2 = 7           d/ 16 : 2 = 8

Câu 10: Nếu ngày 16 tháng 6 năm 2022 là thứ Ba ngày 17 tháng 6 năm 2022 là thứ mấy?

a/ Thứ Tư            b/ Thứ Sáu            c/ Thứ Năm          d/ Thứ Hai

…………

Câu 49: The number is 100 less than the greatest 3 digit number.

a/ 999                             b/ 899                   c/ 1099                 d/ 1000

Câu 50: Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng (CÓ thể có nhiều đáp án đúng)

356 là kết quả của phép tính nào dưới đây?

          a/ 464 – 108         b/ 396 – 112         c/ 577 – 221         d/ 625 – 241

…………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại năm 2023 – 2024 & cấp Trường – Huyện – Tỉnh vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin