Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024

  • Tìm thừa số trong một tích
  • Bảng chia 4
  • Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
  • Unit fractions
  • Dấu hai chấm

Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 7 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 3 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 7 NĂM 2023 – 2024

…………………

Câu 9: Bạn Nam nói: “Kết quả của phép chia 12 : 4 bằng 8”. Hỏi bạn Nam nói đúng hay sai?

a/ Đúng                          b/ Sai

Câu 10: Thương trong phép chia 40 và 4 là: …..10……

Câu 11: Cho phép nhân 5 × 4 = 20. Các thừa số của phép nhân trên là:

a/ 4 và 20                       b/ 5 và 4                        c/ 5 và 20

Câu 12: Phép nhân có tích bằng 6.

Một thừa số bằng 2 thì thừa số còn lại là: 6 : 2 = 3

a/ 1                       b/ 2                       c/ 3   

…………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 3 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin