Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024

  • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
  • Bài toán giải bằng hai bước tính
  • Gấp lên một số lần
  • Multiplication tables up to 10
  • Từ đồng nghĩa

Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 3 Vòng 8  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Em hãy chọn từ đồng nghĩa có thể thay thế từ in đậm trong câu sau:

Tuấn thay mặt cả lớp tặng hoa cho cô.

a/ một mình          b/ thay đồ              c/ đại diện            d/ yêu cầu

Câu 2: Em hãy chọn đáp án đúng:

“tốt bụng = xấu xa” là cặp từ đồng nghĩa, đúng hay sai?

a/ Sai                    b/ Đúng

………………..

Câu 4: Cô cần một số bạn tham gia chơi một trò chơi và chia đều thành 4 đội. Biết lớp 3A có 16 bạn tham gia, lớp 3B có 24 bạn tham gia. Vậy mỗi đội có bao nhiêu bạn?

Trả lời: ………10……..bạn

Hướng dẫn

Tổng số bạn tham gia là: 16 + 24 = 40 (bạn)

Mỗi đội có số bạn là: 40 : 4 = 10 (bạn)

Câu 5: Từ nào cùng nghĩa với đồng lòng?

a/ Đồng tâm        b/ Yêu thương       c/ Đồng hương      d/ Bè phái

Câu 6:  11 + 11 + 11 = ……

a/ 11 + 3               b/ 11 × 3               c/ 11 – 3

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 3 vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin