Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh mới]

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 có đáp án đúng


NỘI DUNG THI VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH MỚI DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM SAU:

Toán Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Trung bình cộng Tìm số trung bình cộng
Tỉ số và các bài toán có lời văn Giải bài toán có lời văn: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
Giải bài toán có lời văn: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
Tỉ số trong các bài toán hình học
Chu vi -diện tích Giải toán có lời văn về chu vi và diện tích các hình
Chu vi, diện tích hình ghép
Các tính chất của phép tính với phân số Các tính chất của phép tính với phân số
Kết hợp bốn phép tính về phân số
Ôn tập về phân số Ôn tập các bài toán về phân số
Ý nghĩa phép tính: Cộng trừ phân số
Toán Tiếng Anh Fraction equivalent and ordering Compare and order fractions
Relate division and fractions. Equivalent fractions
Ratio : Word problem Find the numbers if their sum (difference) and ratio are given
Tiếng Việt Phân biệt dấu thanh Phân biệt dấu hỏi/dấu ngã
Quy tắc viết hoa Quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam
Quy tắc viết tên người, tên địa lý nước ngoài

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚITUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI

Tài liệu ôn Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 mới có đáp án đúng

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 theo Form mới

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh mới năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn thi đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI


PHẦN ĐÁP ÁN


Câu 1: Để có được một tấm bìa lớn có diện tích 25dm2, người ta cần dùng ít nhất bao nhiêu tấm bìa nhỏ, mỗi tấm có diện tích 5dm2?

a/ 7 tấm                 b/ 6 tấm                c/ 4 tấm                 d/ 5 tấm     


Câu 2: Cho một tờ giấy hình chữ nhật có diện tích 20cm2. Bạn Linh ghép thêm bên cạnh một tờ giấy hình vuông có diện tích 16cm2, sao cho hình không có phần nào bị chồng lên nhau. Tổng diện tích hình ghép thu được là:

a/ 18cm2               b/ 36cm2               c/ 36m2                 d/ 4cm2


Câu 3: Để thu được hình chữ nhật có chiều dài bằng 10cm và chiều rộng bằng 4cm, người ta ghép các hình vuông có cạnh 2cm. Ta cần dùng số hình vuông ít nhất là?

a/ 10 hình            b/ 16 hình             c/ 12 hình             d/ 14 hình


Câu 4: Từ hình chữ nhật có chiều dài bằng 10cm và chiều rộng bằng 5cm, ta cắt thành hai hình vuông có cạnh 5cm. Tổng chu vi hai hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật ban đầu là:

a/ 20cm                 b/ 30cm                c/ 10cm                d/ 40cm


Câu 5: Khi cắt đôi tờ giấy có diện tích 16cm2 thành hai phần giống hệt nhau thì ta được hai tờ giấy nhỏ mà diện tích của mỗi tờ là:

a/ 4cm2                 b/ 64cm2               c/ 32m2                 d/ 8cm2


Câu 6: Một người cắt một hình chữ nhật thành 2022 mảnh khác nhau. Khi so sánh diện tích của hình chữ nhật ban đầu và tổng diện tích của 2022 mảnh ta có:

a/ Diện tích của hình chữ nhật ban đầu nhỏ hơn tổng diện tích của 2022 mảnh

b/ Không so sánh được

c/ Diện tích của hình chữ nhật ban đầu lớn hơn tổng diện tích của 2022 mảnh

d/ Diện tích của hình chữ nhật ban đầu bằng tổng diện tích của 2022 mảnh


Câu 7: Khi ghép hai mảnh giấy nhỏ lại, người ta để một phần của chúng chồng lên nhau. Khi so sánh diện tích của “mảnh giấy mới thu được” và tổng diện tích của “Hai mảnh giấy nhỏ ban đầu” ta có:

a/ Diện tích của “mảnh giấy mới thu được” bằng tổng diện tích của “Hai mảnh giấy nhỏ ban đầu”

b/ Diện tích của “mảnh giấy mới thu được” lớn hơn

c/ Diện tích của “mảnh giấy mới thu được” nhỏ hơn


Câu 8: Ghép mảnh giấy hình vuông có diện tích 2cm2 và mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 4cm2 sao cho hai mảnh không chồng lên nhau thì diện tích mảnh giấy mới thu được là ……6…………….cm2


Câu 9: Ghép hai mảnh giấy giống hệt nhau sao cho hai mảnh không chồng lên nhau thì diện tích mảnh giấy mới thu được là 14cm2. Diện tích mỗi mảnh ban đầu là …7…..cm2


Câu 10: Bạn Nam ghép bốn mảnh giấy giống hệt nhau thì thu được một hình vuông có cạnh bằng 10cm. Diện tích mỗi mảnh giấy bằng …………25…………..cm2.


Câu 11: Ghép mảnh giấy A (có diện tích 12cm2) và mảnh giấy B sao cho hai mảnh giấy không chồng lên nhau thì ta thu được mảnh C có diện tích là 15cm2.

Vậy diện tích mảnh B là ……3……..cm2.

……

Để xem tiếp các câu hỏi ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh theo Form mới vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin