Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Dãy số tự nhiên
  • Bài toán cấu tạo số
  • Số tự nhiên. Đọc, viết số tự nhiên trong hệ thập phân
  • Divide by 1 – digit numbers
  • Danh từ chung, danh từ riêng

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 4 Vòng 8 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tiếp hơn hoặc kém nhau bao nhiêu đơn vị?

a/ 2 đơn vị                      b/ 1 đơn vị                     c/ 3 đơn vị

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống:

2016; 2017; {_____}; 2019; 2020; …

a/ 2038                 b/ 2008                 c/ 2028                 d/ 2018

Câu 5: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về các từ trong câu sau?

“Chú Hạnh Phúc là một biên tập viên rất vui tính.”

a/ “Hạnh Phúc” là danh từ riêng, “biên tập viên” là danh từ chung.

b/ “Chú Hạnh Phúc” là danh từ riêng, “một biên tập viên” là danh từ chung.

c/ “Hạnh Phúc” là danh từ riêng, “vui tính” là danh từ chung.

d/ “Chú” là danh từ riêng, “biên tập viên” là danh từ chung.

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin