Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN:


 • Chủ điểm 1: Tính diện tích của một số hình được cấu tạo từ các hình đã học
 • Chủ điểm 2: Giải bài toán có yếu tố hình học đã học.
 • Chủ điểm 3: Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương.
 • Chủ điểm 4: Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
 • Chủ điểm 5: Nhận biết hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn.
 • Chủ điểm 6: Bài toán về chu vi hình tròn
 • Chủ điểm 7: Bài toán về diện tích hình tròn
 • Chủ điểm 8: Giải bài toán liên quan đến số thập phân.
 • Chủ điểm 9: Ôn tập các phép tính với số thập phân.

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP QUẬN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT:


 • Chủ điểm 1: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
 • Chủ điểm 2: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
 • Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên
 • Chủ điểm 4: Giữ lấy màu xanh
 • Chủ điểm 5: Câu ghép
 • Chủ điểm 6: Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Chủ điểm 7: Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
 • Chủ điểm 8: Các tiếng chứa uô/ ưa
 • Chủ điểm 9: Các tiếng chứa ươ/ ưa
 • Chủ điểm 10: Lập chương trình hoạt động

………………

Câu 4: Em hãy chọn các từ /cụm từ sau vào các nhóm cho thích hợp:

Tả chiều rộng: bát ngát, thênh thang, mênh mông, thẳng cánh cò bay

Tả chiều dài: dằng dặc, tít tắp, mịt mù

Tả chiều cao: chót vót, chất ngất, vời vợi

Tả chiều sâu: sâu thẳm, thăm thẳm, hun hút.

Câu 5: Em hãy chọn từ không cùng nhóm với các từ còn lại?

          a/ mập mạp                   b/ chót vót            c/ mập mạp           d/ mênh mông

Câu 6: Theo em nhận định nào dưới đây nói đúng về rừng nguyên thuỷ?

a/ Rừng già được hình thành từ lâu đời, mang tính cổ xưa, chưa có tác động của con người.

b/ Rừng ở vùng sâu vùng xa.

c/ Rừng có nhiều loài động thực vật quý hiếm.

d/ Rừng chưa hề bị khai phá.

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN TIẾNG ANH:


 • Chủ điểm 1: Find the numbers if their sum and difference are given
 • Chủ điểm 2: Find the numbers if their sum (difference) and ratio are given
 • Chủ điểm 3: Proportion word problem
 • Chủ điểm 4: Age word problem

……………

Chủ điểm 1: Find the numbers if their sum and difference are given

Câu 1: The sum of two numbers is 10.54 and their difference is 1.94. The greater number is ……

Tổng của hai  số là 10.54 và hiệu của chúng là 1.94. Số lớn là……

Hướng dẫn

Số lớn là: (10.54 + 1.94) : 2 = 6.24

Điền 6.24

Câu 2: The sum of two numbers is 8.8. If their sum is 4 times their difference.

The larger number is ….

Tổng của hai số là 8.8. Nếu tổng của chúng gấp 4 lần hiệu của chúng thì số lớn là ….

Hướng dẫn

Hiệu hai số là: 8.8 : 4 = 2.2

Số lớn là: (8.8 + 2.2) : 2 = 5.5

Điền 5.5

Câu 3: Find two numbers if their sum is 8.15 and their difference is 3.09.

Tìm hai số biết tổng của chúng là 8.15 và hiệu của chúng là 3.09.

Hướng dẫn

Số lớn là: (8.15 + 3.09) : 2 = 5.62

Số bé là: 5.62 – 3.09 = 2.53

Answer: 5.62 and 2.53

Câu 4: The sum of two numbers is 79 and their difference is 13. What is the smaller number?

Tổng của hai số là 79 và hiệu là 13. Số bé là số nào?

a/ 46                     b/ 33                    c/ 53                     d/ 23

Hướng dẫn

Số bé là: (79 – 13) : 2 = 33

Câu 5: The difference of two numbers is 5.2 and their sum is 24.5.

The bigger number is …..

Hiệu của hai số là 5.2 và tổng của chúng là 24.5. Số lớn là: ….

Hướng dẫn

Số lớn là:  (5.2 + 24.5) : 2 = 14.85

Điền 14.85

…………..

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin