Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh - Thành Phố năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 5 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 5 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)

Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN:


CHỦ ĐỀ 1: CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH

A/ Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối.

B/ Ôn tập về đo thể tích

CHỦ ĐỀ 2: ÔN TẬP SỐ ĐO THỜI GIAN

A/ Ôn tập các phép tính về số đo thời gian

B/ Giải bài toán liên quan đến thời gian

CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP HÌNH KHỐI

A/ Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương

B/ Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương

CHỦ ĐỀ 4: TOÁN SUY LUẬN LOGIC

A/ Suy luận theo Logic

B/ Suy luận theo Quy luật


BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN

……………….

CHỦ ĐỀ 1: CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH

A/ Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối.

B/ Ôn tập về đo thể tích

BÀI TẬP ÔN TẬP

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

0,0056m3 = …………….5,6…………dm3 = ………..5600……………cm3

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

0,7652m3 = …………….765,2…………dm3 = ………..765200……………cm3

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Số đo thể tích: 15 020m3 có cách đọc đúng là:

a/ Mười lăm nghìn không trăm linh hai mét vuông

b/ Mười lăm nghìn không trăm hai mươi mét khối

c/ Mười lăm nghìn không trăm linh hai mét khối

d/ Mười lăm nghìn không trăm hai mươi mét vuông

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

5635cm3 được đọc là:

a/ Năm nghìn sáu trăm ba năm đề – xi – mét.

b/ Năm nghìn sáu trăm ba năm xăng – ti – mét khối.

c/ Năm nghìn sáu trăm ba mươi lăm  đề – xi – mét khối.

d/ Năm nghìn sáu trăm ba mươi lăm xăng-ti-mét khối.

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 7dm3 = ……7000……………..cm3

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5630dm3 = ……5,63……………..m3

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG VIỆT:


Chủ đề 1: Con người

– Vì hạnh phúc con người

– Người công dân

– Nam và nữ

Chủ đề 2: Tổ quốc – nhân dân

– Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

– Mở rộng vốn từ: Nhân dân

– Mở rộng vốn từ: Công dân

Chủ đề 3: Các kiểu câu

– Câu ghép

– Các nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

– Các nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.

Chủ đề 4: Tả người

– Luyện tập tả người (quan sát và chọn lọc chi tiết)

– Tả ngoại hình

– Tả hoạt động

………………


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN TIẾNG ANH:


Chủ điểm: l, ml, cm3; dm3; m3

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 5 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin