Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Giải bài toán liên quan đến số thập phân
  • Chia một số thập phân cho một số thập phân
  • Ôn tập các phép tính với số thập phân
  • Divide decimals
  • Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 5 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

VIOEDU lớp 5 Vòng 12 cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 89 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Trả lời: Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm …………….% tổng số sản phẩm của nhà máy

a/ 88%                  b/ 90%                  c/ 87%                  d/ 89%

Hướng dẫn

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số phần trăm là: 89 : 100 × 100% = 89%

Câu 2: Một cửa hàng có 180l xăng. Buổi sáng cửa hàng bán được 15% số xăng đó. Hỏi buổi sáng cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít xăng?

a/ 56l                    b/ 27l                    c/ 28l                    d/ 42l

Hướng dẫn

Cửa hàng bán được số lít xăng là: 180 × 15 : 100 = 27 (lít)

Câu 3: Điền vào chỗ trống ch hay tr?

……ch….ổi tre                                              …tr…anh thêu

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 12 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin