Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Giải toán có lời văn liên quan đến hỗn số
  • Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  • Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  • Add, subtract, multiply and divide fractions
  • Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 3 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 3 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

…………..

Câu 1: Tổng của hai số là 286. Tỉ số của hai số đó là 3/8. Số bé là: …..78…

Hướng dẫn

Coi số bé là 3 phần thì số lớn là 8 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 8 = 11 (phần)

Số bé là: 286 : 11 × 3 = 78

Câu 2: Một thư viện trường học cho học sinh mượn 72 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm là 18 quyển. Hỏi thư viện đó đã cho học sinh mượn bao nhiêu quyển sách giáo khoa?

a/ 45 quyển                    b/ 40 quyển          c/ 43 quyển           d/ 42 quyển

Hướng dẫn

Số sách giáo khoa là: (72 + 18) : 2 = 45 (quyển)

Câu 3: Hai phân xưởng làm được 950 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 150 sản phẩm. Hỏi phân xưởng thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm?

Trả lời: ………sản phẩm.

Hướng dẫn

Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

(950 + 150) : 2 = 550 (sản phẩm)

Điền 550

…………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin