Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Bài toán liên quan tới tỉ lệ
  • Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
  • Ôn tập bản đơn vị đo khối lượng
  • Từ nhiều nghĩa
  • Add, subtract, multiply and divide whole (natural) number and fractions

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 5 Vòng 5  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Hiện nay số dân của một phường là 3000 người. Trung bình cứ 500 người thì sau một năm tăng thêm 8 người. Hãy tính xem một năm sau, số người dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu người?

Trả lời: Sau một năm, số dân của phường đó tăng thêm ….48….người.

Hướng dẫn

Số dân của phường đó tăng thêm sau một năm là:

8 × (3000 : 500) = 48 (người)

Câu 2: 8 người đắp xong một đoạn đường trong 5 ngày. Hỏi 20 người có đắp xong đoạn đường đó trong 2 ngày không? (Biết năng suất lao động của mỗi người như nhau)

          a/ Có                    b/ Không

Hướng dẫn

1 người đắp xong đoạn đường trong số ngày là: 5 × 8 = 40 (ngày)

20 người đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là: 40 : 20 = 2 (ngày)

Câu 3: Một đội thợ có 24 người ăn hết số gạo được phân phát trong 12 ngày. Hỏi 32 người ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày?

a/ 18 ngày             b/ 15 ngày             c/ 6 ngày               d/ 9 ngày

Hướng dẫn

1 người ăn hết số gạo trong số ngày là: 24 × 12 = 288 (ngày)

32 người ăn hết số gạo trong số ngày là: 288 : 32 = 9 (ngày)

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin