Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  • Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  • Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân
  • Writing units of measurements in decimals
  • Phân biệt âm cuối n/ng

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 5 Vòng 8  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: 5m2 2dm2 = …….5,02…….m2. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 5dam6m =  ………5,6………dam

Câu 3:  Bạn hãy điền dấu (<, =, >) thích hợp vào ô trống

So sánh 0,165 tấn và 16,5 tạ

Kết luận  0,165 tấn ……<… 16,5 tạ

Câu 4: Bạn hãy điền số thập phân thích hợp vào ô trống: 28cm = ……0,28……..m

Câu 5:  Bạn hãy điền số thập phân thích hợp vào ô trống: 8m 5cm = ……8,05…..m

Câu 6:  Điền số thích hợp vào ô trống

0,01kg = ……10…..g

4 yến = ……0,04…..tấn

134 tạ  = ……13,4………tấn

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng 8 sơ loại cấp Trường năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin