Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 7 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 7 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập các bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 dành cho lớp nguồn và ôn thi trong đội tuyển toán vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


Câu 57: Bạn hãy điền đáp án đúng.

Viết số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản: -2,5(324) là ….

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản m/n)

Điền -937/370

Câu 58: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Giá trị của biểu thức 0,(6) + 0,8(3) – 0,75 là …….

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản m/n)

Điền 3/4

Câu 59: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

So sánh: 0,22(23) ……. 0,2223

Điền >

Câu 60: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

So sánh: 0,(46) ……. 0,4(64)

Điền =

Câu 61: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho x thỏa mãn 10,(3) – x + 0,(4) = 8,(6). Giá trị của x là …..

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản m/n)

Điền 19/9

Câu 62: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho x thỏa mãn 12,(1) – 4,(21).x = 2,3(6). Giá trị của x là …..

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản m/n)

Điền 9647/4170

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập các bài toán ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 dành cho lớp nguồn và ôn thi trong đội tuyển toán vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin