Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNTÀI LIỆU ÔN ĐỀ THI VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN THEO CHỦ ĐIỂM


Đề thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


TÀI LIỆU ÔN ĐỀ THI VIOEDU 7 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

……………………………….

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ ĐỀ ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

Đề thi Vioedu lớp 7 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)

Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Tuyển tập 260 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024


………………

Câu 14: Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1 = 3, x2 = 4 và y1 + y2 = 14. Giá trị y2 bằng:

a/ -6                      b/ 6                       c/ 8                       d/ -8

Chọn B

Câu 15: Một vật chuyển động trên các cạnh của hình vuông. Trên hai cạnh đầu vật chuyển động với vận tốt 5m/ giây, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/ giây, cạnh thứ tư với vận tốc 3m/ giây. Hỏi độ dài của cạnh hình vuông là bao nhiêu biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên 4 cạnh là 1 phút 58 giây.

a/ 100m                b/ 110m                c/ 130m                d/ 120m

Chọn D

Câu 16: Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì

a/ x = 3 : y                      b/ x = 3y                        c/ y = 3 : x                      d/ y = 3x

Chọn D

Câu 17: Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 2 thì

a/ x = 2 : y                      b/ x = 2y                        c/ y = 2 : x                      d/ y = 2x

Chọn D

Câu 18: Theo dự định, 12 công nhân mất 10 ngày để hoàn thành công việc. Nếu giảm đi 6 công nhân thì thời gian hoàn thành công việc đó sẽ thay đổi như thế nào so với dự định?

(Năng suất làm việc của các công nhân là như nhau)

a/ Tăng thêm 10 ngày                        b/ Tăng thêm 20 ngày

c/ Tăng thêm 5 ngày                          d/ Tăng thêm 15 ngày

Chọn A

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 7 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Tuyển tập 260 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin