Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 18/10/2023

Đáp án Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 18/10/2023.Đăng ký nhận đề thi Violympic Tiếng Việt 2 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

(Mở vòng ngày 18/10/2023)

PHẦN ĐÁP ÁN


BÀI 1 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Ý nào chứa các từ viết chưa đúng chính tả?

a/ trong veo, cái chuông                     b/ tròn xoe, chim sẻ

 c/ chim én, trò chơi                            d/ chong tróng, trúc mừng

Câu 2: Dòng nào gồm các từ chỉ bộ phận trên cơ thể người?

a/ mũi, bông tai, tóc                           b/ tay, mắt, túi áo

c/ cổ, mắt, tai                                    d/ miệng, tất, tai

Câu 3: Câu nào là lời xin lỗi trong các câu sau?

a/ Con hứa lần sau sẽ không về nhà muộn nữa ạ?

b/ Cháu làm tốt lắm.

c/ Không sao đâu.

d/ Xin lỗi cậu. Mình không cố ý.

……..

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic TV lớp 2 năm 2023 – 2024 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2 – ĐẬP DẾ


Câu 1: Dòng nào chứa các từ ngữ chỉ công việc trong nhà?

a/ Rửa rau, tập văn nghệ                    b/ Giặt quần áo, lau tủ bếp

c/ Viết bài, quét nhà                           d/ Lau bảng, giặt giẻ lau bảng

Câu 2: Con vật nào thường bắt sâu, bảo vệ mùa màng?

a/ chim sâu          b/ mèo                  c/ gà trống             d/ vịt

Câu 3: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

a/ kết bạn            b/ bạn bè               c/ bạn học             d/ bạn thân

……..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 Vòng 3 năm 2023 – 2024 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin