Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có đáp án). ib cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG VIOLYMPIC TV LỚP 4 VÒNG 1 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT 4 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (ĐỀ CHÍNH THỨC)ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT 4 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (ĐỀ CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2023 - 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Khổ thơ sau có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời

Nghiêng nghiêng mái lợp bao đời nắng mưa

Chiếc dường che quá đơm so

Võng gai du mát những trưa nắng hè.

(Nguyễn Đức Mậu)

a/ Bốn                   b/ Ba                    c/ Hai                    d/ Bốn

Câu 2: Câu sau có những từ nào là danh từ?

“Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm.”

a/ thềm lăng, cây vạn tuế, đoàn quân, danh dự.                 

b/ lăng, vạn tuế, tượng trưng, quân, trang nghiêm

c/ mười tám, cây vạn tuế, đoàn quân, trang nghiêm

d/ thềm lăng, vạn tuế, đoàn quân, đứng, danh dự.

Câu 3: Từ nào dưới đây viết sai quy tắc chính tả?

a/ Mát-téc-lích       b/ Lép Tôn-xtôi    c/ Mô-rít-Xơ        d/ Tô-mát Ê-đi-xơn

………………………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Tiếng Việt lớp 4 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Đâu không phải là danh từ riêng trong các từ sau?

a/ Bến Tre, Lê Lợi                              b/ Thành phố, núi đồi 

c/ Nghệ An, Hà Tĩnh                         d/ Cửu Long, Quảng Ngãi

Câu 2: Câu nào sau đây là câu kể “Ai làm gì?”?

a/ Mặt trăng tròn vành vạnh trên nền trời đêm.

b/ Không gian thật yên tĩnh.

c/ Những bông hoa mười giờ rực rỡ dưới dánh mặt trời.

d/ Cá heo gọi nhau quay đến quanh tàu như để chia vui.

Câu 3: Câu kể: “Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi.” có tác dụng gì?

a/ Tả đặc điểm của sự việc                 b/ Bộc lộ cảm xúc

c/ Đưa ra yêu cầu, mong muốn           d/ Kể về sự việc

………………

Để xem tiếp phần Đáp án Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 1 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Em hãy điền s hoặc x vào chỗ trống cho phù hợp:

…x…âu chuỗi

Câu 2: Em hãy điền s hoặc x vào chỗ trống cho phù hợp:

…x…ao động

Câu 3: Em hãy điền s hoặc x vào chỗ trống cho phù hợp:

….x…in mời

Câu 4: Em hãy điền s hoặc x vào chỗ trống cho phù hợp:

lát  ….s…au

Câu 5: Em hãy điền s hoặc x vào chỗ trống cho phù hợp:

…x….em xét

Câu 6: Em hãy điền s hoặc x vào chỗ trống cho phù hợp:

…..s…ao chép

Câu 7: Thành ngữ nào sau đây viết sai?

a/ Im hơi lặng tiếng                            b/ Ăn ngon mặc sướng

c/ Rào trước đón sau                          d/ Quýt làm cam chịu

………………………

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin