Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 18/10/2023

Đáp án Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 18/10/2023.Đăng ký nhận đề thi Violympic Tiếng Việt 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

(Mở vòng ngày 18/10/2023)

PHẦN ĐÁP ÁN


BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Thế nào là một đoạn văn?

a/ Đoạn văn có bố cục 3 phần: Mở bài: thân bài; kết bài

b/ Đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện, cần nói rõ mình thích hoặc không thích câu chuyện đó và nêu rõ lí do.

c/ Đoạn văn thường gồm một số câu được viết liên tục, không xuống dòng, trình bày một ý kiến nhất định. Câu đầu tiên được viết lùi đầu dòng.

d/ Đoạn văn thường gồm các từ được viết liên tục, không xuống dòng. Kết thúc bằng dấu chấm.

Câu 2: Từ nào dưới đây không cùng nhóm từ loại với các từ còn lại?

a/ Tháng sáu                   b/ Thủ thỉ             c/ Buổi sáng                   d/ Mùa xuân

Câu 3: Thế là câu chủ đề của đoạn văn?

a/ Câu chủ đề là câu nêu ý chính của đoạn văn, thường nằm ở đầu hoặc cuối đoạn.

b/ Câu chủ đề luôn luôn đứng ở đầu đoạn văn.

c/ Câu chủ đề là câu nêu ý chính của đoạn văn, thường nằm ở giữa đoạn.

d/ Câu chủ đề luôn đứng ở cuối đoạn văn.

……..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Tiếng Việt lớp 4 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Các từ “dòng sông, cửa sông, khúc sông, nước sông, sông cái” là:

a/ từ chỉ sự việc                        b/ danh từ

c/ danh từ riêng                        d/ từ chỉ hiện tượng tự nhiên

Câu 2: Cách viết hoa tên riêng nào dưới đây chưa đúng?

a/ Sở Tài nguyên và Môi trường         b/ Trường tiểu học Võ Thị Sáu

c/ Trường Mầm non Hoa Anh Đào    d/ Đài Truyền hình Việt Nam

Câu 3: Đoạn thơ sau có bao nhiêu danh từ riêng?

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về

Biên Hòa có bưởi Thanh Trà

Thủ Đức nem nướng, Điện Bà Tây Ninh

a/ 7 danh từ riêng                     b/ 9 danh từ riêng

c/ 6 danh từ riêng                      d/ 8 danh từ riêng

……..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic TV lớp 4 Vòng 3 năm 23-24 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Chọn từ không phải là danh từ chỉ vật trong các từ sau:

a/ Vi-ô-lông          b/ Ghi-ta                c/ Tô-ki-ô             d/ Pi-a-nô

Câu 2: Giải câu đố dưới đây và điền vào chỗ trống:

Để Nguyen, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cái bơi hàng ngày.

Chữ để nguyên là chữ gì?

Là chữ: …………sao…..

Câu 3: Sự vật nào dưới đây không được gọi là nhạc cụ?

a/ Khèn                 b/ Trống cơm        c/ Đàn tì bà           d/ Loa

……..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 3 năm 2023 – 2024 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin