Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có đáp án). ib cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG VIOLYMPIC TV LỚP 5 VÒNG 1 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 2: ĐẬP DẾ
  • BÀI 3: LEO DỐC

Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT 5 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (ĐỀ CHÍNH THỨC)ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT 5 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (ĐỀ CHÍNH THỨC)


BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Từ nào đồng nghĩa với từ in đậm trong câu thơ sau?

“Cảm thương con dế ở hang

Nắng mua chẳng ngại, cơ hàn quản bao.”

(Ca dao)

a/ Cơ khí               b/ Khổ cực              c/ Thương hàn           d/ An nhàn

Chọn B

Câu 2: Tên nước ta từ năm 1945 đến năm 1976 có tên gọi là gì?

a/ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                         b/ Đại Nam

c/ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa                                                d/ Việt Nam

Chọn C

Câu 3: Cặp từ nào dưới đây đồng nghĩa với nhau?

a/ cơ đồ – cơ cực                                b/ cơ đồ – cơ cấu

c/ cơ đồ – cơ nghiệp                           d/ cơ đồ – cơ năng

Chọn C

Câu 4: Từ nào có thể thay thế cho từ “thế giới” trong các từ sau?

a/ Châu lục           b/ Hoàn cầu          c/ Quốc gia           d/ Lục địa

Chọn B

Câu 5: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống:

Âm “cờ” đứng trước “i, ê, e” được viết là: …

Điền k

……..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Bài 2: ĐẬP DẾ


Câu 1: Âm đôi “yê” trong tiếng “thuyền” là:

a/ Âm đầu             b/ Âm chính                             c/ Âm đệm            d/ Âm cuối

Chọn B

Câu 2: Tiếng “sơn” ghép với tiếng nào để tạo thành từ dùng để chỉ đất đai thuộc chủ quyền của một nước?

a/ nhà                    b/ lót                     c/ hà                      d/ tường

Chọn C

Câu 3: Từ nào khác với các từ còn lại?

a/ Non sông           b/ Sông Đà           c/ Đất nước           d/ Giang sơn

Chọn B

Câu 4: Điền ch/ tr vào chỗ chấm ta được từ hoàn chỉnh là:

…….en ……….úc.

a/ chen trúc           b/ chen chúc                   c/ tren trúc             d/ tren chúc

Chọn B

Câu 5: Thành ngữ nào có nghĩa là: “đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động”?

a/ Sinh cơ lập nghiệp                         b/ Ăn vóc học hay

c/ Sơn hào hải vị                                d/ Muôn người như một

Chọn D

……..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Tiếng Việt 5 Vòng 1 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Trong bài: Quang cảnh làng mạc ngày mùa (Tô Hoài_SGK TV 5_Tập 1).

Bài đọc miêu tả quang cảnh ở đâu? Vào mùa nào?

a/ Quang cảnh làng quê mùa đông

b/ Quang cảnh làng quê vào những ngày mùa của vụ đông

c/ Quang cảnh làng quê vào vụ gặt mùa hè

d/ Quang cảnh làng quê vào vụ cấy

Chọn B

Câu 2: Tiếng nào dưới đây không có âm cuối?

a/ Gương               b/ Khỏe                c/ Ngoan               d/ Nhanh

Chọn B

Câu 3: Tiếng nào có đủ ba bộ phận: âm đệm, âm chính, âm cuối?

a/ Kéo                   b/ Nhanh              c/ Cam                  d/ Khoan

Chọn D

Câu 4: Nơi đất mềm, xốp và có thể trồng trọt được gọi là:

a/ Thổ địa             b/ Thổ nhưỡng             c/ Thổ dân            d/ Thổ cư

Chọn B

Câu 5: Tiếng “nghiêng” không có bộ phận nào?

a/ Âm đệm           b/ Âm cuối           c/ Âm đầu             d/ Âm chính

Chọn A

……..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 1 và Đáp án, tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024:


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

About admin