Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 18/10/2023

Đáp án Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 18/10/2023.Đăng ký nhận đề thi Violympic Tiếng Việt 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

(Mở vòng ngày 18/10/2023)

PHẦN ĐÁP ÁN


BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Có mấy loại từ đồng nghĩa? Đó là những loại nào?

a/ Có 3 loại: Đồng nghĩa hoàn toàn, đồng nghĩa không hoàn toàn, đồng nghĩa toàn âm.

b/ Có 1 loại: Từ đồng nghĩa

c/ Có 2 loại: Đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn. 

d/ Có 2 loại: Đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa một nửa.

Câu 2: Từ nào khác nghĩa với từ còn lại?

a/ Quê mùa                   b/ Quê cha            c/ Quê quán          d/ Quê mẹ

Câu 3: Em hãy chọn cặp từ dưới đây đồng nghĩa với nhau:

a/ Vội vàng – nhẹ nhàng                    b/ Non sông – đất nước

c/ Hấp tấp – từ tốn                                       d/ Gầy yếu – béo khỏe

……..

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 3 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2 – ĐẬP DẾ


Câu 1: Trong cấu tạo của tiếng, dấu thanh thường đặt ở âm nào?

a/âm cuối              b/ âm đầu              c/ âm đệm             d/ âm chính

Câu 2: Từ ngữ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

a/ lăn tăn               b/ róc rách           c/ nhấp nhô           d/ cuồn cuộn

Câu 3: Trong các tiếng sau, tiếng nào không có âm cuối?

a/ Két                    b/ Miến                 c/ Cúp                   d/ Hoa

Câu 4: Dấu phẩy trong câu “Nhà nào nhà nấy quay quần, tụ họp quanh chiếc bàn nhỏ hay chiếc chiếu ở giữa sân.” có tác dụng gì?

a/ Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

b/ Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

c/ Ngăn cách chủ ngữ với vị ngữ.

d/ Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

……..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 3 năm 2023 – 2024 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin