Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 có đáp án mở ngày 29/11/2023

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 có đáp án mở ngày 29/11/2023.


Đăng ký nhận đề thi Violympic Tiếng Việt 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 (Mở vòng 29/11/2023)

Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:


 

PHẦN ĐÁP ÁN


Bài 1: ĐẬP DẾ


Câu 1: Chọn cụm thích hợp để hoàn thành câu sau:

“Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng ….”

a/ có mối liên hệ với nhau                         b/ đồng nghĩa với nhau                     

c/ có nghĩa trái ngược nhau                          d/ không có mối liên hệ nào

Câu 2: Trong các từ sau đây, từ nào là đại từ xưng hô?

a/ thế nào              b/ ngày mai           c/ chúng tôi                   d/ hôm qua

Câu 3: Chọn cặp từ trái nghĩa có trong câu sau:

“Kính trên nhường dưới”

a/ kính – dưới       b/ kính – nhường            c/ trên – dưới       d/ trên – nhường

………………….

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic – VIOEDU lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Bài 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

a/ Ngoằn nghoèo                      b/ Ngúng nhẩy                        

c/ Ngo nghoe                           d/ Ngoằn ngoèo

Câu 2: Từ ngữ nào không dùng để miêu tả không gian theo chiều dài?

a/ Mênh mông     b/ Dằng dặc          c/ Đằng đẵng         d/ Tít mù khơi

Câu 3: Em hãy cho biết từ “tay” trong câu dưới đây mang nét nghĩa gì?

“Minh là một tay vợt giỏi của đội.”

a/ Đơng nghĩa       b/ Nghĩa gốc         c/ Đa nghĩa           d/ Nghĩa chuyển

………………..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic – VIOEDU lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

……………


Bài 3: LEO DỐC


Câu 1: Từ nào trong các từ sau viết sai chính tả?

a/ Loanh quanh     b/ Qoanh quẩn    c/ Quấn quýt         d/ Quần quật

Câu 2: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây xuất hiện các sự vật, hiện tượng thiên nhiên?

a/ Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

b/ Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

c/ Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

d/ Con trâu đi trước, cái cày theo sau.

Câu 3: Em hãy chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu sau:

“Rút …ây động …ừng.”

a/ d – d                 b/ gi – d                c/ d – r                 d/ gi – gi

…………………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic – VIOEDU lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin