Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 3 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 3 năm 2023 – 2024 ngày mở 04/10/2023 (300 ĐIỂM)


Đăng ký tham gia nhóm nhận đề thi Violympic Toán TV lớp 1 năm 2023 – 2024 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 3 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024 (Mở vòng ngày 04/10/2023)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024

About admin