Đề thi violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề

Đề thi violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 9 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP 9 ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 2 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 9 đề

Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 9 ĐỀ


…………

Câu 2: Để viết chữ VIOLYMPIC bạn Ân đã dùng 2 chữ I. Hỏi nếu bạn Ân viết 5 lần chữ VIOLYMPIC thì bạn Ân dùng bao nhiêu chữ I?

a/ 5 chữ I              b/ 2 chữ I              c/ 10 chữ I            d/ 15 chữ I

Hướng dẫn

Bạn Ân dùng số chữ I là: 2 × 5 = 10 (chữ)

………..

Câu 4: Trong bữa tiệc sinh nhật ở lớp, mỗi bạn Tuyên, Yến, Nhi, Tú, Anh đều được nhận một phần quà. Trong mỗi phần quà có 8 chiếc bánh. Mỗi bạn đều ăn 2 chiếc bánh và tặng thầy 1 chiếc bánh. Hỏi cả 5 bạn còn lại bao nhiêu chiếc bánh?

Trả lời: …..chiếc bánh.

Hướng dẫn

Mỗi bạn còn lại số chiếc bánh là: 8 – 2 – 1 = 5 (chiếc)

5 bạn còn lại tất cả số chiếc bánh là: 5 × 5 = 25 (chiếc)

Điền 25

…………..

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


…………..

Câu 7: Vũ, Sự, Đạt và Khải cùng tham gia cuộc thi chạy. Ai chạy nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Đạt chạy nhanh hơn Khải, Vũ chạy chậm hơn Sự. Biết Đạt không phải là người chạy nhanh nhất. Hỏi ai là người giành chiến thắng?

a/ Khải                  b/ Đạt                             c/ Sự                     d/ Vũ

Hướng dẫn

Theo bài ta có Đạt và Sự là hai bạn chạy nhanh hơn mà Đạt không phải người chạy nhanh nhất nên Sự là người chạy nhanh nhất.

………….

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin