Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 3 (ngày mở vòng 26/ 10/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 2 Vòng 3 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: BỨC TRANH BÍ ẨN (Tìm cặp bằng nhau)
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2021 – 2022


Bài 1. BỨC TRANH BÍ ẨN


Số liền trước của 1 bằng …. = 0 Số liền sau của 0 bằng …… = 1
Số liền sau của 1 bằng = 2 Số liền trước của 4 bằng …. = 3
10 tách thành 6 và … = 4 10 tách thành 5 và ….. 5
10 tách thàng 4 và ….. = 6 10 tách thành 3 và …. = 7
10 tách thành 2 và ………..= 8 10 tách thành 1 và ……….. = 9
0 + 10 = 10 10 đếm tiếp thêm  1 được = 11
10 đếm tiếp thêm  2 được = 12 12 + 2 = 14
12 + 3 = 15 11 + 5 = 16
11 + 6 = 17 10 + 8 = 18
10 + 9 = 19 0 + 20 = 20
0 + 30 = 30 21 +10 = 31
21 + 11 = 32 Tổng của 22 và 11 là ….= 33
30 + 4 = 34 30 + 5 = 35
Số hạng nhỏ nhất của phép cộng 36 + 43 = 79 là …. = 36 Số hạng nhỏ nhất của phép cộng 37 + 42 = 79 là ……. = 37
0 + 40 = 40 Tổng của 11 và 33 = 44

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


Bài 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tổng của 9 và 7 bằng ………..9 + 7 = 16

Điền 16

Câu 2: Tính: 7 + 9 = ….

a/ 16                          b/ 17                          c/ 14                          d/ 15

Câu 3: Tính: 8 + 9 = …   

a/ 18                          b/ 17                          c/ 16                          d/ 19

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tổng của 9 và 2 bằng ……….. 9 + 2 = 11

Điền 11

Câu 5: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……..

Số hạng 6 6 6 6 6
Số hạng 5 6 7 8 9
Tổng 11 ? 13 14 15

Điền 12

Câu 6: Nga tách 13 que tính thành hai nhóm. Em hãy tìm số que tính còn thiếu điền vào dấu hỏi chấm trong bảng: ? = 13 – 8 = 5

Nhóm 1 Nhóm 2
10 3
8 ?

a/ 5                            b/ 7                            c/ 4                             d/ 6

Câu 7:  Chọn đáp án đúng: 7 + 6 = …13

a/ 10 + 1 = 11          b/ 10 + 4 = 14         c/ 10 + 2 = 12          d/ 10 + 3 = 13

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống:  8 + 5 = 10 + ….  

                                                                        8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3

Điền 3

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 8 + 7 + 23 = 8 + (7 + 23) = 8 + 30 = 38

Điền 38

Câu 10: Số cần điền vào ô trống để được phép tính đúng là:   12 – 3 = 9

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3 năm 2021 - 2022

Điền 9

Câu 11: Tính: 8 + 7 = …

a/ 14                          b/ 17                          c/ 16                          d/ 15

Câu 12: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ………

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3 năm 2021 - 2022

Điền 3

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Chọn đáp án đúng để điền vào dấu hỏi chấm:

Chục Đơn vị Đọc số
8 0 ?

a/ Không tám          b/ Tám không          c/ Tám mươi           d/ Tám

Câu 2: Số cần điền vào hình vẽ màu cam là: ……….  

Violympic Toán lớp 2 Vòng 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn

? ở hình vẽ màu xanh da trời là: 7 + 4 = 11

? ở hình vẽ màu cam là: 11 + 6 = 17

Điền 17

Câu 3: Chọn đáp án đúng để điền vào dấu hỏi chấm:    

Chục Đơn vị Đọc số
5 4 ?

a/ Năm mươi tư    b/ Năm tư     c/ Bốn nhăm            d/ Bốn mươi lăm

Câu 4: Số tròn chục liền sau 23 là: ………

Điền 30

Câu 5: Số cần điền vào ô trống màu đỏ là: ……….   

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn

Số cần điền vào ô trống màu tím là: 8 + 4 = 12

Số cần điền vào ô trống màu đỏ là: 12 + 7 = 19

Điền 19

Câu 6: Hiệu của hai số 48 và 23 là: ……… 48 – 23 = 25  

Điền 25

Câu 7: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

Chục Đơn vị Đọc số
? 5 Bốn mươi lăm

Điền 4

Câu 8: Chọn đáp án đúng: 7 + 8 = …   15

a/ 6 + 9 = 15                        b/ 8 + 8 =16             c/ 5 + 9 = 14                        d/ 9 + 7 = 16

Câu 9: Số tròn chục liền trước 25 là: …….   

Điền 20

Câu 10:  So sánh: 7 + 8 …. 9 + 6  

                                    15  = 15

a/ >                 b/ <                            c/ =                             d/ Không so sánh được

Câu 11: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm: 7 + 5 = 7 + …?… + 2

Điền 3

Câu 12: Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ………..9 + 5 = 14

+ 9 9
3 5
  12 ?

Điền 14

Câu 13: Chọn đáp án đúng: 7 + 5 = …12  

a/ 5 + 8 = 13                        b/ 6 + 6 = 12                        c/ 9 + 4 = 13                        d/ 8 + 3 = 11

Câu 14:    

Số cần điền vào ô trống màu đỏ là: ……6 + 8 = 14

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3 năm 2021 - 2022

Điền 14

……..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin