Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4 năm 2023 – 2024 300 điểm có hướng dẫn giải

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4 năm 2023 – 2024 300 điểm có hướng dẫn giải. Liên hệ nhận đề thi cập nhật theo vòng năm nay: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: SẮP XẾP (Em hãy sắp xếp các ô sau theo thứ tự giá trị từ bé đến lớn bằng cách đánh số từ 1 đến 10 vào ô trống)
  • BÀI 2: 12 CON GIÁP
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN (MỞ VÒNG 25/ 10/ 2023)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


…………

Câu 2: 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12.

Áp dụng cách tính trên để tính 8 + 5.

a/ 8 + 5 = 8 + 3 + 2 = 11 + 2 = 13              b/ 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

c/ 8 + 5 = 8 + 4 + 1 = 12 + 1 = 13              d/ 8 + 5 = 8 + 1 + 4 = 9 + 4 = 13

Câu 3: 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8.

Áp dụng cách tính trên để tính 12 – 8.

a/ 12 – 8 = 12 – 5 – 3 = 7 – 3 = 4     b/ 12 – 8 = 12 – 3 – 5 = 9 – 5 = 4

          c/ 12 – 8 = 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4   d/ 12 – 8 = 12 – 6 – 2 = 6 – 2 = 4

Câu 4: Bạn Ngọc có 13 cái bút, bạn Vân có 11 cái bút. Câu nào dưới đây đúng?

a/ Bạn Ngọc có ít bút hơn bạn Vân    b/ Bạn Vân có nhiều bút hơn bạn Ngọc.

c/ Bạn Vân có số bút bằng bạn Ngọc d/ Bạn Ngọc có nhiều bút hơn bạn Vân

……………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 4 năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin