Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1:  SẮP XẾP
  • BÀI 2:  CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 3:  LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi ôn Violympic Toán – Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 2 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán 2 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 2 – Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Chọn phép so sánh đúng:

a/25 + 36 > 60     b/ 25 + 36 < 60    c/ 25 + 36 = 60     d/ Không so sánh được.

61 > 60

Câu 2: Bà nhiều hơn bố 26 tuổi. Mẹ ít hơn bố 5 tuổi. Vậy bà nhiều hơn mẹ bao nhiêu tuổi?

Trả lời: …….tuổi.

Hướng dẫn

Ta có sơ đồ:

Mẹ:    |————–|  5 tuổi

Bố:    |————–|——-|                    26 tuổi

Bà:    |————–|——-|———————————|

? tuổi

Bà nhiều hơn mẹ số tuổi là: 26 + 5 = 31 (tuổi)

Điền 31

Câu 3: Số liền sau của 25 + 49 là ……

Hướng dẫn

Ta có: 25 + 49 = 74.

Số liền sau của 74 là 75.

Điền 75


……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 2 – Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin