Đề thi violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề

Đề thi violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 9 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP 9 ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 3 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 9 đề

Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 9 ĐỀ


…………

Câu 4: Một cửa hàng có 95 000kg gạo. Ngày thứ nhất bán được 6318kg gạo. Ngày thứ hai bán gấp 5 lần số gạo bán được ngày thứ nhất. Sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a/ 31 590kg          b/ 58 192kg          c/ 37 908kg          d/ 57 092kg

Hướng dẫn

Ngày thứ bán được số gạo là: 6318 × 5 = 31590 (kg)

Sau hai ngày cửa hàng còn số gạo là: 95000 – 6318 – 31590 = 57 092 (kg)

………….

Câu 5: Trong túi có 15 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 16 viên bi vàng và 4 viên bi trắng. Hỏi không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 5 viên bi cùng một màu?

a/ 10 viên              b/ 29 viên             c/ 17 viên              d/ 15 viên

Hướng dẫn

Trường hợp xấu nhất số bi lấy ra có 4 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh, 4 viên bi vàng và 4 viên bi trắng thì chưa có 5 viên bi nào cùng màu. Khi đó chi cần lấy thêm 1 viên bất kì nữa thì thỏa mãn đề bài.

Vậy số bi ít nhất cần lấy là: 4 + 4 + 4 + 4 + 1 = 17 (viên)

………….

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


…………..

Câu 7:

12 587 + 39 105 > …

51692 > …

Trong các đáp án dưới đây, số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ….

a/ 51 700              b/ 51 801              c/ 51 590              d/ 51 692

Câu 8:  Trang trại thu hoạch được 1412 quả trứng gà và 1103 quả trứng vịt mỗi ngày. Hỏi trong 1 tuần trang trại thu được tất cả bao nhiêu quả trứng?

a/ 17 605 quả trứng                         b/ 17 560 quả trứng

c/ 17 650 quả trứng                           d/ 17 056 quả trứng

Hướng dẫn

1 ngày trang trại thu được số quả trứng là: 1412 + 1103 = 2515 (quả)

Đổi: 1 tuần = 7 ngày

1 tuần trang trại thu được tất cả số quả trứng là: 2515 × 7 = 17 605 (quả)

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin