Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có hướng dẫn giải)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 13/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024
PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 13/9/2023)


Đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 3 vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán tV lớp 3 vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2023 - 2024

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2023 - 2024


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 13/9/2023)


BÀI 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN


Bảng 1:

10 : 2 × 9 = 45
2 × 5 = 5 × 2
2 × 9 = 18
5 × 10 – 13 = 37
135 + 135 = 270

……..

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 3 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: 325 + 103 = … Số cần điền vào chỗ trống là:

a/ 824                             b/ 428                   c/ 385                             d/ 538

Câu 2: Cho tờ hình như hình vẽ. Hỏi Chủ Nhật đầu tiên của tháng là ngày nào?

Tháng 9
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

a/ Ngày 9 tháng 6                               b/ Ngày 6 tháng 6

c/ Ngày 27 tháng 9                                      d/ Ngày 6 tháng 9

Câu 3: Kết quả của phép tính 5 × 7 là:

a/ 40                     b/ 35                    c/ 32                     d/ 12

……………………….


BÀI 3 – LEO DỐC


…………….

Câu 3: Cây cau cao 6m, cây nhãn cao 50dm. Tổng chiều cao của cây cau và cây nhãn là bao nhiêu?

a/ 11dm                b/ 11m                  c/ 56m                  d/ 56dm

Hướng dẫn

Đổi: 50dm = 5m

Tổng chiều cao của cây cau và cây nhãn là: 6 + 5 = 11 (m)

……………….

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 2 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


XEM THÊM ĐỀ THI VÒNG 1 ĐÃ THI:

Giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

About admin