Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1:  SẮP XẾP
  • BÀI 2:  ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3:  LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi ôn Violympic Toán – Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 3 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán 3 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi TNTV lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 3 – Tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

……………………..

Câu 2: An có 4 cái bút màu đỏ và 12 cái bút màu xanh. Hỏi số bút màu xanh gấp mấy lần số bút màu đỏ?

a/ 16 lần                b/ 8 lần                 c/ 4 lần                  d/ 3 lần

Hướng dẫn

Số bút màu xanh gấp số bút màu đỏ số lần là: 12 : 4 = 3 (lần)

Câu 3: Sợi dây dài 5m dài gấp bao nhiêu lần sợi dây dài 10dm?

a/ 50 lần                b/ 2 lần                 c/ 4 lần                  d/ 5 lần

Hướng dẫn

Đổi: 10dm = 1m.

Sợi dây dài 5m gấp sợi dây dài 10dm số lần là: 5 : 1 = 5 (lần)

Câu 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :  72 : 9 ………10

8 < 10

Điền <


……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi TNTV lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 3 – Tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin