Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ theo Form 300 Điểm

Ôn luyện Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo 10 ĐỀ theo Form 300 Điểm có hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Ôn luyện Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề form 300 điểm


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………

BÀI 2: 12 CON GIÁP

Câu 1: Thỏ và Rùa thi chạy trên đoạn thẳng BC = 200m. Cả hai cùng xuất phát tại điểm B. Một lúc sau, Thỏ dừng lại nghỉ tại điểm E cách C một khoảng 80m. Do rùa chậm hơn Thỏ nên khi đó rùa đang ở vị trí trung điểm của đoạn thẳng BE. Vậy khi đó rùa cách đích bao nhiêu mét?

Trả lời:……………m.

Hướng dẫn

Đoạn BE dài là: 200 – 80 = 120 (m)

Rùa chạy được số mét là: 120 : 2 = 60 (m)

Rùa còn cách đích số mét là: 200 – 60 = 140 (m)

Điền 140

Câu 2: Hình tròn tâm M có bán kính bằng 10cm. Hỏi đường kính của hình tròn là bao nhiêu?

a/ 30 cm                b/ 15 cm                  c/ 20 cm                d/ 5 cm

Hướng dẫn

Đường kính của hình tròn là: 10 × 2 = 20 (cm)

Câu 3:

5384 – 4059 < …

1325 < ….

Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

a/ 1300                 b/ 1325                     c/ 1275               d/ 1400

……………..

Câu 7: Xưởng A ngày đầu tiên sản xuất được 203 sản phẩm. Ngày thứ hai, do tăng năng suất nên số sản phẩm đã tăng gấp 3 lần. Hỏi cả hai ngày, xưởng sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

a/ 409 sản phẩm  b/ 806 sản phẩm   c/  609 sản phẩm  d/ 812 sản phẩm

Hướng dẫn

Ngày thứ hai xưởng sản xuất được số sản phẩm là: 203 × 3 = 609 (sản phẩm)

Cả hai ngày sản xuất được số sản phẩm là: 203 + 609 = 812 (sản phẩm)

Câu 8: Từ các chữ số 2, 4, 6, 8 ta lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?

Trả lời:……số.

Hướng dẫn

Chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn

Chữ số hàng trăm có 3 cách chọn (khác hàng nghìn đã chọn)

Chữ số hàng chục có 2 cách chọn (khác 2 chữ số đã chọn)

Chữ số hàng đơn vị có 1 cách chọn (là chữ số còn lại)

Số số thỏa mãn đề bài là: 4 × 3 × 2 × 1 = 24 (số)

Điền 24

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin