Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 13/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 2023 - 2024 VÒNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 2023 - 2024 VÒNG 2 CÓ ĐÁP ÁNPHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 13/9/2023)


BÀI 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN


Bảng 1:

2000 × 4 1000 × 5 +110 × 5
2210 × 3 29 900
30 000 – 100 34 × 3
5000 + 500 + 50 6630
Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau 8000

…………….

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


………….

Câu 29: Số lẻ bé nhất có 4 chữ số là:

a/ 10000               b/ 10001               c/ 1001                  d/ 1000

Câu 30: Muốn may 3 bộ quần áo thì cần 12m vải. Hỏi nếu may 8 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

a/ 96m                   b/ 32m                  c/ 24m                  d/ 40m

……………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán 4 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 57 382 là ….

Câu 2: Trong một sân vận động, khán đài B có 16 825 người, khán đài A có ít hơn khán đài B 3560 người. Hỏi khán đài A có bao nhiêu người?

a/ 13 265 người    b/ 20 385 người    c/ 9 625 người      d/ 12 265 người

Hướng dẫn

Khán đài A có số người là: 16 825 –  3560 = 13 265 (người)

…………

Câu 4: Một sợi dây dài 4dm được chia thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn bằng nhau đó dài bao nhiêu?

a/ 20cm                 b/ 8cm                  c/ 8dm                  d/ 20dm

Hướng dẫn

Đổi: 4dm = 40cm.

Mỗi đoạn bằng nhau đó dài là: 40 : 5 = 8 (cm)

Câu 5: Bạn My sử dụng 2 que tính để tạo thành các số La Mã. Bạn có thể tạo ra được số La Mã lớn nhất là số nào mà không bẻ gãy các que tính? (Trả lời dạng số tự nhiên)

Số lớn nhất bạn My tạo ra là: …………XX

Điền 10

……………………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin