Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1:  SẮP XẾP
  • BÀI 2:  CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 3:  LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi ôn Violympic Toán – Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 4 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán 4 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 8 đề ôn thi TNTV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 4 – Tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 2 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Một kho chứa 13 280kg gạo. Người ta chia đều số gạo đó vào 5 xe ô tô. Hỏi mỗi ô tô chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a/ 2556kg              b/ 2656kg            c/ 2826kg             d/ 3222kg

Hướng dẫn

Mỗi xe chở số ki-lô-gam là: 13 280 : 5 = 2656 (kg)

Câu 2: Một năm có bao nhiêu tháng có 30 ngày?

a/ 4                       b/ 5                       c/ 6                       d/ 7

Hướng dẫn: Có 4 tháng có 30 ngày là: tháng 4; 6; 9; 11.

Câu 3: Số nào sau đây có chữ số 8 ở hàng chục nghìn?

a/ 827 044             b/ 385 129            c/ 8672                 d/ 368 174

Câu 4: Số nào sau đây có chữ số hàng trăm nghìn gấp đôi chữ số hàng trăm?

a/ 258 169            b/ 453 800            c/ 864 255            d/ 136 348


……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 8 đề ôn thi TNTV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 4 – Tiếng Việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin