Đề thi violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề

Đề thi violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 9 đề có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp Quốc gia năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quốc gia (Vòng 8 thi Đình) năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 9 ĐỀ ÔN THI, MỖI ĐỀ CÓ 3 BÀI THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP 9 ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 9 đề

Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 9 ĐỀ


Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7m. Nếu gấp chiều dài lên 5 lần và vẫn giữ nguyên chiều rộng thì chiều dài mới hơn chiều rộng 67m. Chu vi thửa ruộng là ……m

Hướng dẫn

4 lần chiều dài là: 67 – 7 = 60 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 60 : 4 = 15 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 – 7 = 8 (m)

Chu vi thửa ruộng là: (15 + 8) × 2 = 46 (m)

Điền 46

……………

Câu 5: Tổng của hai số là 10,47. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng mới sẽ là 44,59. Hiệu hai số đó là ….. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Hướng dẫn

3 lần tổng hai số là: 10,47 × 3 = 31,41

2 lần số thứ nhất là: 44,59 – 34.41 = 13,18

Số thứ nhất là: 13,18 : 2 = 6,59

Số thứ hai là: 10,47 – 6,59 = 3,88

Hiệu hai số là: 6,59 – 3,88 = 2,71

Điền 2,71

Câu 6: Số thập phân nhỏ nhất có 4 chữ số mà có chữ số hàng phần nghìn bằng 3 là ….

Điền 0,003

Câu 7: Số tự nhiên A khi chia cho 9 thì có số dư là 7. Số dư khi chia A cho 3 là: ……..

Hướng dẫn

Vì 9 chia hết cho 3 nên số dư của A chia cho 3 sẽ bằng số dư của 7 chia cho 3.

Ta có 7 : 3 = 2 (dư 1) suy ra A chia 3 cũng dư 1.

Điền 1

…………

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 8: Số nào trong các số sau đây là bé nhất?

a/ 3,624                b/ 4,236                c/ 3,462                d/ 3,642

Câu 9: Một hình tròn có bán kính 12,5cm và một hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 200cm. So với chu vi hình vuông thì chu vi hình tròn là:

a/ bằng nhau                   b/ lớn hơn             c/ nhỏ hơn

d/ không đủ dữ kiện để so sánh

Hình vuông

Chu vi hình vuông là: 20 × 4 = 80 (cm)

Chu vi hình tròn là: 12,5 × 2 × 3,14 = 78,5 (cm)

Vậy chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình tròn

Câu 10: Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông. Biết diện tích đáy là 64cm2 và bằng 32% diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là ………..cm.

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Hướng dẫn

Diện tích toàn phần là: 64 : 32 × 100 = 200 (cm2)

Diện tích xung quanh là: 200 – 64 × 2 = 72 (cm2)

Cạnh đáy là 8cm (vì 8 × 8 = 64)

Chu vi đáy là: 8 × 4 = 32 (cm)

Chiều cao hình hộp là: 72 : 32 = 2,25 (cm)

Điền 2,25

…………..

Để xem tiếp Bộ 9 đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin