Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 13/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 VÒNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 NĂM 2023 - 2024 VÒNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 13/9/2023)


BÀI 1 – SẮP XẾP


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


……….

Câu 5: Kết quả của phép tính: 94 × 73 + 621 : 23 là:

Hướng dẫn:

94 × 73 + 621 : 23 = 6862 + 27 = 6889

Điền 6889

Câu 6: Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số?

          a/ 45                     b/ 89                     c/ 90                     d/ 50

Hướng dẫn

Các số chẵn có 2 chữ số là: 10; 12; 14; …; 98.

Số số chẵn có 2 chữ số là: (98 – 10) : 2 + 1 = 45 (số)

……………


BÀI 3 – LEO DỐC


………………

Câu 4: Một hình thoi có chu vi là 8dm. Độ dài 2 cạnh đối của hình thoi là …cm

Hướng dẫn

Đổi: 8dm = 80cm

Độ dài 2 cạnh đối của hình thoi là: 80 : 4 × 2 = 40 (cm)

Câu 5: 5 tấn 6 tạ = …..kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Điền 5600

Câu 6: Giá trị của một phân số sẽ thay đổi như thế nào nếu ta nhân tử số với 4/5 và mẫu số với 4?

a/ giảm 4 lần         b/ giảm 5 lần       c/ tăng 4 lần          d/ tăng 5 lần

………………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin