Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: SẮP XẾP (Em hãy sắp xếp các ô sau theo thứ tự giá trị từ bé đến lớn bằng cách đánh số từ 1 đến 10 vào ô trống)
  • BÀI 2: 12 CON GIÁP
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ GIẢI CHI TIẾT

……………

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 năm 2023 – 2024 và tham gia nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin